Psykolog

  • Kartlegging og støttesamtaler i forbindelse med psykiske vansker knyttet til livet med MS
  • Undervisning i psykologiske aspekter knyttet til «stress og mestring», «angst og depresjon», «psykologisk robusthet», samt utfordringer og muligheter i forbindelse med «sykdom og nære relasjoner»

Nasjonal konferanse i helsepsykologi

Den første nasjonale konferansen i helsepsykologi ble arrangert for tverrfaglig helsepersonell og brukerorganisasjoner  i regi av Norsk Psykologforening 5. og 6. mars.

Nasjonal konferanse i helsepsykologi - les hele saken