Nevropsykolog

  • Tilbyr nevropsykologisk undersøkelse inkludert tilbakemelding med fokus på ressurser og eventuelle utfordringer
  • Gir råd om mestring av kognitive utfordringer i hverdagen.
  • Underviser om MS og kognisjon
  • MS-Senteret Hakadal

    Blomsterbakken 33
    14