Logoped

Senteret har avtale med logoped Ole Andreas Holmsen om kartlegging/diagnostisering av dysfagi/svelgevansker, dysartri/utalevansker og stemmevansker. Ole Andreas arbeider til daglig ved Nevroklinikken AHUS, og har sin spesialisering innen dysfagi. Han har bidratt til tekst innen emnet i den nye "Nasjonal veileder innen MS".

I konsultasjon veiledes pasientene i hvordan de best kan takle de utfordringer dysfagi/dysartri kan gi i hverdagen. De som har behov, henvises til videre behandling og veiledning i sin hjemkommune.

For helsepersonell og pårørende

Kurskalender

juni
17
PÅRØRENDEHELG 17-18 JUNI
17.06. kl. 09:45 - 18.06. kl. 15:00