Ergoterapeut

Ergoterapiavdelingen består av tre ergoterapeuter.

  • Gjennom kartlegging av daglige aktiviteter, fritid og omgivelser kan ergoterapeuten bidra til å fremme aktivitet og deltakelse innen de aktiviteter som den enkelte pasient finner meningsfylt
  • Ergoterapeuten gir informasjon om og inspirerer til å se muligheter både gjennom gruppetilbud og individuelle samtaler
  • Ergoterapeuten har utvidet kartlegging av faktorer som påvirker fatigue og gir råd og veiledning om energiøkonomiserende tiltak
  • Ergoterapeuten gir råd og veiledning om muligheter for tilpasning og tilrettelegging i arbeidslivet
  • Ergoterapeuten bistår med tilretteleggende tiltak - for eksempel utprøving og bruk av tekniske hjelpemidler - og gir råd om tilpasning av bolig og tilpassede arbeidsmetoder
  • Ergoterapeuten bidrar til samarbeid med kommunehelsetjenesten, og ved behov kontakter kommuneergoterapeut
  • Ergoterapeuten informerer om Individuell plan (IP) og formidler behovet til kommunehelsetjenesten

Vi har følgende gruppetilbud:

Hjelpemiddelgruppe: Presentasjon av hjelpemidler, både hjelpemidler som kjøpes i vanlig butikk og de som det kan søkes om fra Hjelpemiddelsentralen. Vi informerer om regelverk og gir hverandre tips om hvordan hverdagen kan gjøres enklere.

Boliggruppe: Informasjon vedrørende tilpasning av bolig. Hvor kan jeg få hjelp? Praktisk og økonomisk.

Håndgruppe: Hvordan mestre hverdagen med nedsatt håndfunksjon? Enkle øvelser og tips om tilrettelegging av aktiviteter.

 

 

/share/mime/48/pdf.png Kartlegging av vår pasientrettede kontakt med 1. linjetjenesten
(kartlegging-av-var-pasientrettede-kontakt-med-1.-linjetjenesten-for-nettsiden.pdf, 17kB)

Energigruppe

Vi har et nytt gruppetilbud som handler om hvordan leve bedre med fatigue i hverdagen. Vi tar utgangspunkt i deltakernes erfaringer knyttet opp mot ulike temaer.

Energigruppe - les hele saken


Ergoterapiavdelingen tar i bruk nytt kartleggingsredskap for håndfunksjon

I ergoterapiavdelingen kartlegger vi finmotorisk tempo og håndfunksjon for pasienter som prøver ut medisinen Fampyra.

Ergoterapiavdelingen tar i bruk nytt kartleggingsredskap for håndfunksjon - les hele saken


Utedag med firma juni 2013

På intensivoppholdet i juni gjennomførte ergoterapeutene, fysioterpeutene og pleien utedag i samarbeid med Permobil, Invacare og Sunrise Medical.

Utedag med firma juni 2013 - les hele saken


For helsepersonell og pårørende

Kurskalender

juni
17
PÅRØRENDEHELG 17-18 JUNI
17.06. kl. 09:45 - 18.06. kl. 15:00